Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 składają  deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, w terminie OD 12 DO 23 LUTEGO 2018 r. (formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu  lub ze strony internetowej zakładka rekrutacja).

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w naszej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2018/2019 w terminie OD 22 CZERWCA DO 29 CZERWCA 2018 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.