Kształcenie na odległość

Szanowni Rodzice,

dziś, w dniu 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dn. 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z ost. zm. poz. 492).
Nowe regulacje prawne umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość, określając
w sposób jednoznaczny obowiązek jego prowadzenia, również przez przedszkola,
w terminie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Wiem, że nowe wyzwanie jakie stoi przed nauczycielami i rodzicami może budzić wiele emocji.Trochę się nie dziwię, bo do tej pory nikt nas nie przygotował do zdalnej pracy. Poznajemy zatem wszyscy czym jest ważna umiejętność samodoskonalenia i to
w niezwykle trudnych okolicznościach.

Nauczyciele naszego przedszkola przygotowują dla Państwa dzieci propozycje zajęć do realizacji w warunkach domowych. Komunikacja z Państwem odbywa się zgodnie
z ustalonymi zasadami  w obrębie każdej grupy:

  1. z wykorzystaniem służbowej poczty email nauczyciela w ramach pakietu Office365;
  2. z wykorzystaniem komunikatorów społecznych tj.: Facebook, Messenger;
  3. przez inne uzgodnione z rodzicami dzieci środki komunikacji np. telefoniczne, sms itp.

Wszystkim Rodzicom przypominam i jednocześnie proszę o rozwagę w ilości podejmowanych działań edukacyjnych. W zaistniałej sytuacji ważne jest, aby przede wszystkim tłumaczyć i pokazywać naszym dzieciom, jak należy zachowywać się bezpiecznie.

Jednocześnie informuję, że składane, przesyłane przez nauczycieli zadania są propozycją z której możecie Państwo skorzystać. Wierzę w Państwa kreatywność
i umiejętność spędzania wolnego czasu ze swoimi dziećmi.

Tymczasem zwracam się do Was, Kochani Rodzice z gorącą prośbą:

Przytulcie mocno i uściskajcie w naszym imieniu Wasze małe „skarby”
z pozdrowieniami od Pań oraz wszystkich pracowników naszego przedszkola.

Do szybkiego spotkania w przedszkolu !!!
Pozdrawiam Państwa i Dzieci

Dyrektor Małgorzata Bułacińska
kształcenie-na-odległość

Możliwość komentowania jest wyłączona.