Rekrutacja

Informujemy Państwa, że został ukończony proces pierwszego etapu rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi w roku szkolnym 2020/2021. Wyniki rekrutacji, czy dziecko zostało zakwalifikowane, bądź niezakwalifikowane do placówki –  można dokonać logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji pod adresem: https://lodz.formico.pl  lub w placówce.

Jednocześnie przypominamy, że rodzice/ opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych      zgodnie z terminem wskazanym w Zarządzeniu Prezydenta w sprawie harmonogramu naboru(…) zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektroniczne potwierdzenie woli przyjęcia. Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 54.

Możliwość komentowania jest wyłączona.