Religia

Katecheza                                                                                                                                                                                               TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA.                                                                                                                               Czy  już wiecie, jakie dary Ducha Świętego macie, albo o jakie dary chcielibyście  Ducha Świętego poprosić?                                                             Pomyślcie!                                                                                                                                Powiedzcie o swoich darach otrzymanych od  Ducha Świętego bliskim.                                                                                      Wiemy już ,że najkrótszą modlitwą do Trójcy  jest znak krzyża.                    „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Tymi słowami i towarzyszącymi im gestami zapraszamy Boga, aby nas ogarnął, przytulił i włączył w swoją „ wspólnotę” Ojca ,Syna i Ducha Świętego. Oddajemy Bogu w ten sposób całych nas, swoją codzienność, naukę i zabawę, wszystko.                                                                   BÓG JEST TAJEMNICĄ                                                                                                                  Ale również drugi człowiek jest tajemnicą. Kiedy przyszliście do przedszkola, to się nie znaliście. Byliście dla siebie nawzajem tajemnicami. Ale po kilkunastu dniach , Julka wie już sporo o Marcie i odwrotnie. Znacie swoje tajemnice. Może jeszcze nie wszystkie, ale niektóre już tak.                                                                                                         Dlaczego?                                                                                                                                                            Bo zaprzyjaźniliście się, lubicie się wzajemnie bawić, rozmawiać, spędzać z sobą wspólny czas.                                                                                     Aby poznać Boga, trzeba się z Nim  zaprzyjaźnić, przebywać, rozmawiać. Wtedy poznamy Go lepiej, choć nigdy do końca. Kiedy więc mówimy, że Bóg jest największą tajemnicą, to nie znaczy, że nie da Go się poznać, tylko , że zawsze można poznawać Go lepiej i głębiej, bez końca. Poznawanie to nie tylko rozum, ale zaangażowanie, przyjaźń, miłość.                                                                                                                                            Czy potrafimy żyć sami ?                                                                                                                  Potrzebujemy innych ludzi do szczęścia. Dlatego żyjemy w różnych wspólnotach: rodzinie , przedszkolu , szkole, tworzymy wspólnotę przyjaciół na podwórku itd. W wspólnotach powstają między nami więzy, znamy się po imieniu, potrzebujemy nieraz siebie tak mocno, że nie umiemy bez siebie żyć, tak nam ze sobą dobrze. Jesteśmy tacy ponieważ jesteśmy podobni do Boga , który jest Trójcą.  A On sam jest właśnie „ wspólnotą” osób, które nie potrafią bez siebie żyć. Między Ojcem , Synem I Duchem Świętym panuje tak wielka zgoda, tak wielka miłość, że są nierozłączni, Są zawsze razem jak najbardziej zgrana drużyna.                                                                                                                             Są tak wielką jednością , że mówimy ”JEST JEDEN BÓG”.                                                                                                                                                                                                                                   POINTA KATECHEZY                                                                                                                        Bóg uczy nas, że bycie dobrym człowiekiem polega na budowaniu więzi z innymi ,spotykaniu się, rozmawianiu, pomaganiu sobie , przyjaźni i  miłości. Im bardziej jesteś z innymi i dla innych, tym bardziej jesteś kimś.                                                                                                            Zadania: Obejrzyj teatrzyk „ Ewangelia dla dzieci ,Uroczystość Trójcy Przenajświętszej”.  https://www.youtube.com/watch?v=BUE_kCPQkUo                                                                              Pokoloruj załączoną kolorowankę. trojca-swieta

Możliwość komentowania jest wyłączona.