Rekrutacja 2020

Informuję, że został ukończony proces  rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 54
w Łodzi na  rok szkolny 2020/2021. Informacje o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu dziecka  do przedszkola  –  można uzyskać  logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji pod adresem: https://lodz.formico.pl  lub w przedszkolu (przedszkole nie udziela informacji telefonicznej!) dziś od godziny 15:00.

Uwaga !

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci które zostaną przyjęte do przedszkola na rok 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych
i podpisanie informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczących przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r. W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi

Małgorzata Bułacińska

Możliwość komentowania jest wyłączona.