Okres wakacyjny

Szanowni  Państwo,                                                                               Łódź, 08.06.2020 r.

w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole  w okresie wakacyjnym pracuje  w miesiącach lipiec – sierpień. Kierując się bezpieczeństwem dzieci
i pracowników przedszkole będzie funkcjonowało w reżimie sanitarnym, zgodnie
z wewnętrznymi i procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS.

Zapisu dziecka do przedszkola należy dokonać najpóźniej do 19 czerwca 2020 r. do godz.15:00.

Zapisu dokonujemy wypełniając, zamieszczoną na stronie internetowej kartę zgłoszenia „KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 54 W ŁODZI LIPIEC, SIERPIEŃ 2020”.
Scan bądź zdjęcie wypełnionej i podpisanej przez obydwoje rodziców/ prawnych opiekunów należy przysłać na adres e-mail: kontakt@pm54.elodz.edu.pl

Z poważaniem

Małgorzata Bulacińska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 54

karta-wakacje-2020

Możliwość komentowania jest wyłączona.