1 września 2020

Szanowni Państwo,

Założenia na dzień dzisiejszy są następujące:

Ruszamy od 1 września jako Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3:

w budynkach Przedszkola Miejskie nr 54 – Wólczańska 33 i Przedszkola Miejskie nr 208 – Gdańska 84 .

Dostosujemy organizację pracy do wytycznych GIS, MEN i MZ:

– pracujemy w godzinach: PM nr 54 – 6:30 – 17:00

PM nr 208:  6:00 – 17:00

– dzieci przyprowadzamy tylko do godz. 8:00, a odbieramy dopiero od 15:00

– w okresie adaptacyjnym (01.09 – 11.09.2020 r.) istnieje możliwość odbioru dziecka 3-letniego także o godz. 12:30

– rodzice mają ograniczony wstęp do przedszkola (przedsionek) oraz zobowiązani są do noszenia maseczki i dezynfekowania rąk, a także zachowania dystansu społecznego (odległość 1,5 m w przypadku oczekiwania na wejście do przedszkola i 1 rodzic na powierzchni 1,5 m)

– rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem w przedsionku do minimum,
aby umożliwić sprawne przyprowadzanie/odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców

– mile widziane przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy swojego oddziału

Dzieci do przedszkola przyprowadzane są bezwzględnie zdrowe, bez objawów chorobowych (katar, kaszel, temperatura).

Przed oddaniem dziecka pod opiekę personelu każde z dzieci będzie miało mierzoną temperaturę.

Zaobserwowane, nawet najmniejsze objawy chorobowe u dzieci,
zgłaszane będą do stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych

 • Umowy z przedszkolem, czyli informacje dotyczące zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, podpisujemy w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020.

Wraz z w/w informacją rodzice dzieci nowoprzyjętych zobowiązani są dostarczyć wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami

 • Dokumenty tj: upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, informacja o świadczeniu usług, zgody i wnioski dla rodziców będą dostępne do pobrania na stronach internetowych przedszkoli
  lub podczas przyprowadzenie/odebrania dzieci z przedszkola.

Przyniesione dokumenty wkładamy do oznaczonego pojemnika

 • W sprawach organizacyjnych istnieje możliwość kontaktu z nauczycielami grup mailowo
  lub telefonicznie
  (lista kontaktów będzie udostępniona w późniejszym terminie).
 • Prosimy o przygotowanie dzieciom jak najmniejszej ilości rzeczy na zmianę
  (koszulka, bielizna, spodnie lub getry, skarpetki)  w podpisanym worku (plecaków nie przyjmujemy)
  oraz obuwia spełniającego warunki bezpieczeństwa
 • Dzieci nie przynoszą żadnych zabawek, pluszaków, pieluszek oraz napojów i słodyczy
 • Prosimy o przyniesienie mokrych i suchych chusteczek.

 

Dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 w Łodzi
Małgorzata Bułacińska

kontakt@pm54.elodz.edu.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.