Dokumenty formalne 2020/2021

Szanowni Państwo,

W celu dopełnienia niezbędnych formalności związanych z zapisem dziecka do Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3 od 01.09.2020 r. Rodzice zobowiązani są do uzupełnienia poniższych wymienionych dokumentów:

  1. informacja o świadczeniu usług dla dzieci zapisanych do PM 54 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 3, do budynku przy ul. Wólczańska 33 (w 2 egz.)
  2. informacja o świadczeniu usług dla dzieci zapisanych do PM 208 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 3, do budynku przy ul. Gdańska 84 (w 2 egz.)
  3. upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – dla każdej upoważnionej osoby (dotyczy wszystkich rodziców zapisanych dzieci)
  4. oświadczenie COVID 19 (dotyczy wszystkich rodziców zapisanych dzieci)
  5. Zgody / wnioski (dotyczy wszystkich rodziców zapisanych dzieci)

Wraz z w/w dokumentacją Rodzice dzieci nowoprzyjętych zobowiązani są dostarczyć wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami.

Prosimy o podpisanie dokumentów przez obydwoje Rodziców.

W/w dokumenty prosimy spiąć i razem w „koszulce” wrzucić do pojemnika
w przedsionku budynku, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu jednak nie później niż do 10 września 2020 r.

Z poważaniem

Małgorzata Bułacińska

Dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3

oswiadczenie-covid-pm-54

pm-54-informacja-zapisu-dziecka-do-przedszkola-2020

upowaznienie-do-odbioru-dziecka-2020

przyprowadzanie-i-odbior-dzieci-covid-19-54

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.