Rekrutacja 2020

Informuję, że został ukończony proces  rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 54
w Łodzi na  rok szkolny 2020/2021. Informacje o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu dziecka  do przedszkola  –  można uzyskać  logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji pod adresem: https://lodz.formico.pl  lub w przedszkolu (przedszkole nie udziela informacji telefonicznej!) dziś od godziny 15:00  (05.06.2020r.).

Uwaga !

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci które zostaną przyjęte do przedszkola na rok 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych
i podpisanie informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczących przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r. W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi

Małgorzata Bułacińska

 

Informujemy Państwa, że został ukończony proces pierwszego etapu rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi w roku szkolnym 2020/2021. Wyniki rekrutacji, czy dziecko zostało zakwalifikowane, bądź niezakwalifikowane do placówki –  można dokonać logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji pod adresem: https://lodz.formico.pl  lub w placówce.

Jednocześnie przypominamy, że rodzice/ opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych      w terminie wskazanym w Zarządzeniu Prezydenta w sprawie naboru (…) zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektroniczne potwierdzenie woli przyjęcia. Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 54.

Aktualne dane dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 – rozpoczynającej się 4 maja 2020:

Przedszkola-elektroniczne-zasady-postepowania-rekrutacyjnego-2020-2021

Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl.

Adres strony internetowej dla rodziców będzie aktywny  OD 4 MAJA 2020  r. OD GODZ. 8:00 DO 15 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15.00).

Adres e-mail pod którym możecie Państwo uzyska informacje w sprawie rekrutacji do naszego przedszkola to:

kontakt@pm54.elodz.edu.pl

Z poważaniem

Małgorzata Bułacińska
dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 54 w Łodzi

komunikat-w-sprawie-wolnych-miejsc

4 maja 2020 r. zamiast, jak wcześniej planowano, 1 kwietnia rozpocznie się rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Rekrutacja do przedszkoli – w formie elektronicznej –  potrwa do 15 maja natomiast nabór do szkół podstawowych – również elektroniczny – będzie trwał do 29 maja. Pozostałe zasady pozostają bez zmian pod warunkiem, że MEN nie wydłuży zawieszenia zajęć dydaktycznych w przedszkolach i szkołach. Wkrótce na stronie www.uml.lodz.pl w zakładce edukacja zostanie opublikowane uaktualnione zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w tej sprawie wraz z dokładnym harmonogramem tegorocznych rekrutacji.

Jednocześnie przypominamy, że termin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ustala Łódzki Kurator Oświaty. Jak dotąd nie ma informacji o zmianach.

 AKTUALNE ZARZĄDZENIE TZN Z NOWYMI TERMINAMI

zarzadzenie-w-sprawie-terminu-rekrutacji