Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole proponuje dzieciom udział w następujących zajęciach dodatkowych:

1. ZAJĘCIA BEZPŁATNE:

a) Zajęcia dodatkowe płatne z budżetu miasta to 1x w tygodniu – zajęcia rytmiczne dla wszystkich grup wiekowych – zajęcia odbywają się w poniedziałek od godziny 13:00 – 14:20.

b) zajęcia prozdrowotne – piłka fairplay – zabawy ogólnorozwojowe z elementami piłki ręcznej, nożnej i siatkowej  – zajęcia dla wszystkich grup wiekowych 1 x w tygodniu. Odbywają się w środę dla Skrzatów i Biedronek, w czwartek dla Misiów. w Godzinach 13:00 –  14:00.