Edukacja ekologiczna 2017/2018

WFOŚ i GW w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować,  że nasze przedszkole po raz kolejny jest  Laureatem konkursu o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu programów edukacji ekologiczne  ogłoszonego przez WF Ś i GW w Łodzi.

Nasz program : „P jak Powietrze – jak przedszkolak chroni powietrze – program edukacji ekologicznej” realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Łodzi  otrzymał dotację w wysokości: 12.077,00 zł. Całkowita wartość projektu to 14.459,00 zł.

Wnioskowaną przez nas dotację otrzymaliśmy w 100%!!!!!!

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

  • pomoce dydaktyczne,
  • nagrody konkursowe,
  • wycieczki całodzienne  (bilety wstępu, koszty wycieczki)  do gospodarstwa agroturystycznego w Michałówce, do Planetarium EC1, do Ogrodu Botanicznego, do Palmiarni, na uroczysko Lublinek, do kompostowni.
  • warsztaty ekologiczne “Gdzie się schowało powietrze?”, “Zielone płuca przyrody”.
  • organizację pikniku ekologicznego,
  • ekopatrolu,
  • organizację konkursów o charakterze ogólnołódzkim – “Co to jest przyroda?”
  • konkursu dla rodziców i dzieci “Gdzie się schowało powietrze?”
  • i innych atrakcji….

Zachęcamy i liczymy na włączenie się Państwa w nasze działania proekologiczne. Jak zawsze 🙂 !!

Z poważaniem

Małgorzata Bułacińska

dyrektor przedszkola