Edukacja ekologiczna 2019/2020

WFOŚ i GW w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować,  że nasze przedszkole po raz kolejny jest  Laureatem konkursu o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu programów edukacji ekologiczne  ogłoszonego przez WFOŚ i GW w Łodzi.

Nasz program : „Przedszkolaki przykład dają smoga z Łodzi przeganiają” program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Łodzi  otrzymał dotację w wysokości: 18 979,00 zł. Całkowita wartość projektu to 22 479,00 zł.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:

 • pomoce dydaktyczne,
 • nagrody konkursowe,
 • wycieczki całodzienne  (bilety wstępu, koszty warsztatów na wycieczkach, koszty transportu),
 • warsztaty ekologiczne stacjonarne,
 • organizację ekopatrolu do parku na zdrowiu,
 • organizację konkursów o charakterze ogólnołódzkim:
  1. recytatorski pt: “Powietrzne opowieści, co ekologiczne niosą treści”
  2. plastyczny pt:”Co maluje powietrze?”
 • konkursu dla rodziców i dzieci naszego przedszkola – “Magiczny wiatrak”.

Zachęcamy i liczymy na włączenie się Państwa w nasze działania proekologiczne. Jak zawsze 🙂 !!

Z poważaniem

Małgorzata Bułacińska

dyrektor przedszkola